Waar is Golgotha?

Traditioneel zijn er twee locaties die claimen dat zij mogelijk de plek van de kruisiging en de begrafenis van Jezus zijn.
In deze studie gaan we kijken naar een derde alternatief, de Olijfberg. Deze berg blijkt prachtige inzichten in het Pesachoffer te geven!

Afbeelding: Foto uit ca. 1900 – ‘Skull Hill’, de mogelijke locatie volgens https://gardentomb.com/

Áls de locatie van de Olijfberg de plaats is van het sterven en begraven van Jezus, dan is deze berg van onmetelijk belang in het hele proces van lijden tot en met de hemelvaart.

Inhoud

Inleiding

De eerste traditionele plaats is de plek waar nu de Heilige Grafkerk staat1. De plek wordt vooral vanuit de Roomse kerk en orthodoxe kerk gezien als dé plek waar Jezus is gekruisigd en begraven.

Veel protestanten en evangelischen zijn met de tweede locatie als alternatief gekomen: de Graftuin2.

Voetnoten

 1. https://churchoftheholysepulchre.net/
 2. https://gardentomb.com/
 3. 53 en na Zijn opwekking gingen zij uit de graven, kwamen in de heilige stad en zijn aan velen verschenen.

  Mattheus 27:53 (HSV)

 4. Dit lezen we in Mishna Middot 2.4
 5. Een mooie studie die hier dieper op ingaat, is hier te vinden.
 6. Dit lezen we in Talmoed Zevachim 55b.4.
 7. 57 Toen het avond geworden was, kwam er een rijke man van Arimathea, van wie de naam Jozef was en die ook zelf een discipel van Jezus was.
  58 Die ging naar Pilatus en vroeg om het lichaam van Jezus. Toen gaf Pilatus bevel dat het lichaam aan hem gegeven zou worden.

  Mattheus 27:57-58 (HSV)

 8. Strongs H4662
 9. Strongs H6485
 10. https://www.christipedia.nl/wiki/Wachtpoort
 11. Strongs H1538
 12. De overlevering vertelt dat een rode koe al wordt afgekeurd wanneer er twee witte haren te ontdekken zijn.
 13. 3 U moet die aan de priester Eleazar geven, en men moet haar buiten brengen, tot buiten het kamp, en haar voor zijn ogen slachten.

  Numeri 19:3 (HSV)

 14. 5 Men moet de koe voor zijn ogen verbranden. Haar huid, haar vlees en haar bloed, met haar mest, moet men verbranden.

  Numeri 19:5 (HSV)

 15. 9 En iemand die rein is, moet de as van de koe verzamelen en buiten het kamp op een reine plaats wegleggen. Die as is voor de gemeenschap van de Israëlieten om te bewaren, bestemd voor reinigingswater. Het is een middel tot ontzondiging.

  Numeri 19:9 (HSV)

 16. 14 Dit is de wet die geldt wanneer een mens in een tent gestorven is: ieder die deze tent in gaat en ieder die in deze tent aanwezig is, is zeven dagen onrein.

  Numeri 19:14 (HSV)

 17. 13 Ieder die een dode, het dode lichaam van een mens die gestorven is, aanraakt, en zich niet ontzondigd heeft, die verontreinigt de tabernakel van de HEERE. Daarom moet die persoon uit Israël uitgeroeid worden. Omdat het reinigingswater niet op hem gesprenkeld is, is hij onrein en zijn onreinheid is nog in hem.

  Numeri 19:13 (HSV)

 18. 11 Wie een dode, welk dood lichaam van een mens ook, aanraakt, die is zeven dagen onrein.

  Numeri 19:11 (HSV)

 19. 17 Voor zo’n onreine moet men wat van de as van het dier dat voor de ontzondiging verbrand is, nemen, en daarop in een vat bronwater gieten.

  Numeri 19:17 (HSV)

 20. Zie hiervoor ook de studie ‘Yom Kippur – vrijspraak of verzoening?‘ of het artikel ‘Yom Kippur, herstellen van je relatie‘.

4 reacties

Hallo Thijs,

Ik herken veel van mijzelf van jouw weg en gedachtegang, heb hetzelfde ook lang gedacht en ben ter plekke deze en andere theorieën gaan bekijken. Waar het allemaal precies van af hangt komt van nog meer factoren, maar ik vind het al heel wat dat er anderen zijn die buiten de box denken. ik moet je resterende art. nog lezen maar prima opgezet. Shalom Raymond van Tittel en jota

Geef een reactie