Het Pinksterfeest op Horeb

1 juni 2022

Het Pinksterfeest op Horeb

Gods openbaring op Sinaï wordt al eeuwenlang door de joden verbonden aan het Wekenfeest. God legt hiermee een fundament voor het latere Pinksterfeest, wat niets anders is dat datzelfde Wekenfeest.

Waar is Golgotha?

6 april 2022

Waar is Golgotha?

Traditioneel zijn er twee locaties die claimen dat zij mogelijk de plek van de kruisiging en de begrafenis van Jezus zijn.
In deze studie gaan we kijken naar een derde alternatief, de Olijfberg. Deze berg blijkt prachtige inzichten in het Pesachoffer te geven!

Studies

Meer weten?

Studies

Klik hier voor alle andere artikelen, audio- en videostudies!

Studies

Kijk hier voor alle artikelen, audio- en videostudies.

Downloads

Verdiep je verder in de bijbel en haar historische context.

Spreekagenda

Leg contact voor een spreekbeurt bij jou in de gemeente.

Over

‘Hij is!’ is een naam die focus wil leggen op wie Hij is…