“In de loop van de jaren ben ik steeds verder en dieper op zoek gegaan naar de wortels van het geloof, de schaduwen die God heeft gelegd in de Bijbelse feesten, zijn voorschriften en Zijn diepgaande verbond met Israël, waarop ‘wij heidenen’ geënt mogen worden en mag zo steeds meer ontdekken over de joodse context en cultuur van de bijbel…”

Meest recente studies

Parasha ‘Kórach’

De aarde opent zich en Korach, Dathan en Abiram worden opgeslokt in het woestijnzand.
Wat zegt deze geschiedenis ons over bijbels leiderschap? En welke leiders volgen wij in ons eigen leven?

Wettisch Wekenfeest?

Vijftig dagen na Eerstelingen wordt het Wekenfeest gevierd. Het vierde heilige feest en de laatste van de voorjaarsfeesten.
In dit Wekenfeest gaan we ontdekken hoe God ons helpt in het nieuwe leven te gaan wandelen.