Ga mee met de Studiereis Jeruzalem 2024!

Wil jij studies beleven op de historische locaties, ontdekken wat het Israël uit de bijbel heeft te maken met het land van nu én persoonlijk groeien in relatie met de God van Israël?

Volbrachte voorjaarsfeesten vol van verrassingen

Langzaam kruipt de kalender naar de lente. En samen met de lente komen ook weer de Bijbelse voorjaarsfeesten in zicht. Vier feesten die Jezus bij Zijn eerste komst tot in het detail heeft vervuld.
Maar wat betekenen deze feesten voor ons? En moeten wij westerse christenen ze ook vieren?

De feesten vanuit Leviticus 23

In Leviticus 23 instrueert God het volk Israël om zeven feesten te vieren door het jaar heen1. Je kunt deze feesten onderverdelen in vier voorjaarsfeesten en drie najaarsfeesten.

VoorjaarsfeestenNajaarsfeesten
1 Pesach5 Bazuinenfeest
2 Ongezuurde broden6 Grote Verzoendag
3 Eerstelingenfeest7 Loofhuttenfeest
4 Wekenfeest

Sommigen noemen de Bijbelse feesten de ‘Joodse feesten’ of ‘de feesten van Israël’. En daarmee lijkt het dat de feesten niet meer van deze tijd zijn óf alleen maar voor de joden zijn bedoeld.

Toch kun je in de Bijbel is heel duidelijk teruglezen wiens feesten het zijn:

2 Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen: De feestdagen van de HEERE, die u moet uitroepen, zijn heilige samenkomsten. Dit zijn Mijn feestdagen:

Leviticus 23:2 (HSV)

De Bijbel laat dus duidelijk zien dat het geen feesten zijn die voor Israël zijn bedacht, maar die van Gód zijn.

Vierde Jezus de feesten?

De Bijbelse feesten zijn niet iets van het Oude Testament. Ook Jezus heeft de Bijbelse feesten gevierd.

Van de drie verplichte opgangs- of pelgrimsfeesten2 lezen we dat Jezus in ieder geval met Pesach3 en het Loofhuttenfeest4 in Jeruzalem aanwezig is. Ook kunnen we lezen dat Jezus de tempel reinigt bij het Feest van de Ongezuurde Broden5. Allemaal duidelijke voorbeelden die laten zien dat Jezus volop joods is en vanuit die achtergrond de geboden uit Leviticus grondig naleeft.

Ook Jezus heeft de Bijbelse feesten gevierd.

In de lijdensweek kun je teruglezen dat Hij samen met Zijn discipelen de sedermaaltijd viert en kun je ontdekken dat Hij is gekruisigd met Pesach.

Ook na de hemelvaart van Jezus en de uitstorting van de Heilige Geest zijn de Bijbelse feestdagen nog steeds aanwezig. We lezen in de bijbel dat ook de latere christenen de Sabbat nog steeds onderhouden6. En weer later kun je lezen dat Paulus haast heeft om voor het Wekenfeest in Jeruzalem te zijn7.

Moeten wij de feesten vieren?

Sommige mensen zeggen dat wanneer Jezus de Bijbelse feesten viert, wij dat ook moeten doen.

Maar moeten we de feesten écht vieren? We kunnen toch niet meer offeren of naar de tempel? En ook al zouden we naar de tempel in Jeruzalem kúnnen, komen we er dan wel in als niet-jood?

Letterlijk vieren

Ik geloof niet dat wij worden verplicht de feesten te vieren. Toch wil dat niet zeggen dat het letterlijk vieren geen toegevoegde waarde heeft. Zo zitten er fantastische ontdekkingen in het vieren van de sedermaaltijd. Of kan het heel goed zijn om bij het Feest van Ongezuurde Broden tijd apart te zetten om na te denken welke zonde (zuurdesem) er nog in jouw leven is.

Ik geloof niet dat wij worden verplicht de feesten te vieren.

Maar ook het stilstaan bij Grote Verzoendag, door misschien samen met de joden te vasten. In het besef dat de Messias al is gekomen en nu als hogepriester voor ons pleit bij de Vader8. Net zoals de hogepriester doet op Grote Verzoendag.

Wist je trouwens dat we sowieso op een dag het Loofhuttenfeest gaan vieren? Zachariah profeteert er al over:

16 Het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenvolken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor de Koning, de HEERE van de legermachten, en om het Loofhuttenfeest te vieren.

Zachariah 14:16 (HSV)

Geestelijk vieren

Wat je er ook van vindt, ik geloof dat de feesten van enorm geestelijke betekenis zijn voor ons geloofsleven. En dat het daarom heel waardevol kan zijn om er in ieder geval op een geestelijke manier bij stil te staan. Paulus doet dit ook: hij verwijst naar Jezus als ons Pesachlam en wijst op het zuurdesem in ons hart9. Met dat laatste verwijst hij duidelijk naar het feest van de Ongezuurde Broden.

Studies

De Bijbel blijkt namelijk vol van verassingen te staan over de volbrachte voorjaarsfeesten.

Vanuit het Nieuwe Testament kunnen we lezen hoe Jezus de vier voorjaarsfeesten bij Zijn eerste komst tot in het detail heeft vervuld.

Vanuit de westelijke, christelijke kerk zijn we de relatie tot de drie najaarsfeesten kwijtgeraakt. Toch hebben deze feesten ook inhoud voor ons christenen.

Als Jezus alle details van de voorjaarsfeesten heeft vervuld bij Zijn eerste komst, mogen we dan verwachten dat Hij de najaarsfeesten vervult bij Zijn tweede komst?

Hoe dan ook, in de komende periode hoop ik een serie studies te doen die ingaan op de prachtige verwijzingen van de uittocht uit Egypte, via de lijdensweek van Jezus, naar de lessen die wij kunnen leren over ons eigen geestelijke leven.

De Bijbel blijkt namelijk vol van verassingen te staan over de volbrachte voorjaarsfeesten. Ga je mee?

Studieserie ‘Volbrachte voorjaarsfeesten’

Dit artikel maakt deel uit van een serie van vier studies over de voorjaarsfeesten. Wil je de hele serie in één keer zien? Ga dan snel naar de studieserie over de ‘Volbrachte voorjaarsfeesten’.

Voetnoten

 1. Pesach (vers 5)
  Feest van de Ongezuurde broden (vers 6-8)
  Eerstelingenfeest (vers 9-14)
  Wekenfeest (vers 15-21)
  Bazuinenfeest (vers 23-25)
  Grote Verzoendag (vers 26-32)
  Loofhuttenfeest (vers 33-36)
 2. Drie keer per jaar moet alles wat mannelijk is onder u, verschijnen voor het aangezicht van de HEERE, uw God, op de plaats die Hij zal uitkiezen: op het Feest van de ongezuurde broden, op het Wekenfeest en op het Loofhuttenfeest. Men mag echter niet met lege handen voor het aangezicht van de HEERE verschijnen,

  Deuteronium 16:16 (HSV)
 3. En Zijn ouders reisden elk jaar voor het feest van het Pascha naar Jeruzalem.

  Lukas 2:41 (HSV)

  En het Pascha van de Joden was nabij en Jezus ging naar Jeruzalem.

  Johannes 2:13 (HSV)
 4. Maar toen Zijn broers naar het feest gegaan waren, toen ging Hij ook Zelf naar het feest, niet openlijk, maar als in het verborgen.

  Johannes 7:10 (HSV)
 5. En toen Hij de tempel was binnengegaan, begon Hij hen die daarin verkochten en kochten, eruit te drijven.

  Lukas 19:45 (HSV)
 6. En zij gingen vanuit Perge het land door en kwamen in Antiochië in Pisidië; en zij gingen op de dag van de sabbat de synagoge binnen en gingen daar zitten.

  Handelingen 13:14 (HSV)
 7. Maar hij nam afscheid van hen en zei: Ik moet beslist het komende feest in Jeruzalem vieren, maar ik zal bij u terugkeren, als God het wil. En hij voer weg uit Efeze.

  Handelingen 18:21 (HSV)
 8. Maar toen is Christus verschenen, de Hogepriester van de toekomstige heilsgoederen. Hij is door de meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan, die niet met handen is gemaakt, dat is: die niet van deze schepping is.

  Hebreeën 9:11 (HSV)
 9. Verwijder dan het oude zuurdeeg, opdat u een nieuw deeg zult zijn. U bent immers ongezuurd, want ook ons Paaslam is voor ons geslacht: Christus.

  1 Korintiërs 5:7 (HSV)

Geef een reactie