Hemels huwelijk?

Wat bedoelt Jezus toch wanneer Hij aangeeft dat er in de opstanding geen huwelijk meer zal zijn?

Vanuit de bijbel ken je misschien het zwagerhuwelijk. Dit principe kennen we uit Deuteronomium 25:5-6.

In een gesprek met Jezus maken Sadduceeën gebruik van dit principe en proberen Jezus een uitspraak over de opstanding te ontlokken. Of zit het toch anders? Vind het nu uit in deze nieuwe studie!

In de eerste video wordt uitgelegd hoe Jezus de vraag verandert en helemaal niet ingaat op het huwelijk na de opstanding.

Maar zégt Jezus dan helemaal niets over het huwelijk?

Vanuit de vraag van de Sadduceeën én het antwoord van Jezus kunnen we nóg meer halen, dan wat we al weten.

In de tweede, extra video vind je een korte uitleg over de context van huwelijk in die tijd.

Bekijk de serie

HEMELS HUWELIJK?
SpelenPlay
HEMELSE GELIJKWAARDIGHEID
SpelenPlay
previous arrow
next arrow
HEMELS HUWELIJK?
HEMELSE GELIJKWAARDIGHEID
previous arrow
next arrow

2 reacties

Heb vanochtend met ons allen geluisterd naar deze nieuwe preek, Hemels huwelijk. Mooi gedaan en veel nieuwe duidelijke uitleg.

Wel heb ik er een puzzel aan over gehouden. Tussen 5.20 en 5.35 geef je aan dat er een lering is ontstaan op wat Jezus zegt over huwelijk in de hemel.

Mijn vraag, zeg je dit zo omdat dit niet klopt? Of nog iets anders? En als deze lering niet juist is wat is dan wel juist?

Mooie vraag, Ari!

Een veel gehoorde leer op basis van dit tekstgedeelte is dat er in de hemel geen huwelijk meer zal zijn. Mensen raken hierdoor wel eens in verwarring. Zal ik mijn geliefde nog (her)kennen in de hemel? En, als ik hem/haar herken, ben ik dan nog getrouwd?

Zonder gelijk het antwoord te kunnen geven op de vraag of je nog getrouwd bent na de opstanding, kan ik wel twee misvattingen uit deze lering halen:

  1. Het gaat hier helemaal niet over de hemel, maar over de periode na de opstanding. Hier hebben we het dus over het duizendjarig rijk en het eeuwige koninkrijk, wat daarna komt.
    Je kunt dus geen conclusies trekken over hoe het er in de hemel aan toe gaat. De hemel is een andere dimensie dan de opstanding. (Gemakshalve ga ik er daarbij vanuit dat met de hemel de plek wordt bedoeld waar je bent tussen het moment van overlijden en de uiteindelijke opstanding bij de terugkomst van Jezus. Hier zijn ook allerlei leringen over, maar die laat ik nu eventjes ongemoeid…;))
  2. De Sadduceeën gebruiken het voorbeeld van het huwelijk als illustratie bij de discussie over of er een opstanding is. Het huwelijk is dus ‘meewerkend voorwerp’ in plaats van het onderwerp. Daarom gaat Jezus ook niet heel diep in op het huwelijk, maar wel op de opstanding. In de video probeer ik dit uit te leggen vanaf 17:35 (https://youtu.be/eG1bzIWtmdg?t=1055)

Ik weet niet of we nog getrouwd zijn bij/na de opstanding. Jezus zegt daar niets over in dit tekstgedeelte, dus ik denk dat we daarom geen leerstellingen uit de tekst moeten halen die zeggen dat we niet meer getrouwd zijn in de hemel.

Ik denk dat er niet meer getrouwd gáát worden en ook geen zwagerplicht meer zal zijn. Zie ook 18:35 (https://youtu.be/eG1bzIWtmdg?t=1114).
Ik denk ook dat, als je nog wél getrouwd bent, dit niet meer in de huwelijksvorm is, zoals de Sadduceeën die voor ogen hadden (zie de tweede video, Hemelse gelijkwaardigheid).

Hopelijk heb ik je vraag hiermee kunnen beantwoorden!

Geef een reactie