Eervolle Eersteling

Het Eerstelingenfeest verwijst in alles naar de oogst van Jezus die kan starten na het beweegoffer van Zijn opgestane lichaam. Er ligt een geweldige belofte voor iedereen die bij Jezus hoort; ook zij zullen opstaan op de dag dat Hij terugkomt!

Het Eerstelingenfeest laat zien dat de eigendomsclaim van de duisternis komt te vervallen wanneer je met Jezus opstaat in een nieuw leven.

Vandaag gaan we kijken naar het derde voorjaarsfeest en gaan prachtige verwijzingen ontdekken naar wat Jezus heeft gedaan!

Studieserie ‘Volbrachte voorjaarsfeesten’

Deze studie maakt deel uit van een serie van vier studies over de voorjaarsfeesten. Wil je de hele serie in één keer zien? Ga dan snel naar de studieserie over de ‘Volbrachte voorjaarsfeesten’.

Schema Pesachweek

In de video verwijs ik naar het schema van de voorbereidingen op Pesach tot en met het Eerstelingenfeest. Deze kun je hier vinden.

Datum Eerstelingenfeest

In de video verwijs ik naar andere visies over de juiste dag van het Eerstelingenfeest. Klik hier om deze uitwerking te vinden.

Geef een reactie