Ga mee met de Studiereis Jeruzalem 2024!

Wil jij studies beleven op de historische locaties, ontdekken wat het Israël uit de bijbel heeft te maken met het land van nu én persoonlijk groeien in relatie met de God van Israël?

De augurk

Op 17 juli mocht ik spreken op de doopdienst van ‘De Vechtstroom’ in Dalfsen. De augurk speelt een centrale rol in mijn preek. Maar wat heeft dat met dopen te maken?

Wat is er zo bijzonder aan een augurk? Want de augurk, zo heb ik me laten vertellen, heeft van zichzelf geen smaak. Dus zelfs niet zoals zijn grotere neef de komkommer, die iets zoetig is. De augurk smaakt naar helemaal niets! Straks gaan we kijken wat de augurk vertelt over dopen.

De massale doop bij Pinksteren

Vandaag gaan we dopen. Straks gaan we het water van de Vecht in. Niet om te laten zien hoe goed iemand gelooft. Niet als losstaande gebeurtenis om hier samen een mooie dag te hebben. De doop staat niet op zichzelf. En we moeten toegeven dat we dat er soms wél van maken. Een mooie dag, de zon schijnt, er zijn mensen die een prachtig verhaal hebben over hun leven en dan gaan we dopen…

Voetnoten

 1. Joden vieren dan al eeuwen lang, tot op de dag van vandaag het Wekenfeest of ook wel Shavuot.
 2. 31 Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten,
  32 niet zoals het verbond dat Ik met hun vaderen gesloten heb op de dag dat Ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden – Mijn verbond, dat zij verbroken hebben, hoewel Ík hen getrouwd had, spreekt de HEERE.
  33 Voorzeker, dit is het verbond dat Ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zíj zullen Mij tot een volk zijn.

  Jeremia 31:31-33 (HSV)
 3. 29 Hij zei: Kom! En Petrus klom uit het schip en liep op het water om bij Jezus te komen.

  Mattheus 14:29 (HSV)
 4. 22 En Petrus nam Hem apart en begon Hem te bestraffen; hij zei: God zij U genadig, Heere, dit zal beslist niet met U gebeuren!

  Mattheus 16:22 (HSV)
 5. In de tijd van Jezus roepen rabbi’s hun discipelen, in het Hebreeuws ‘talmidim‘. Het uiteindelijke doel is om nét als de rabbi te worden, zijn gedragingen volledig te kopiëren en vervolgens zélf te gaan. Je bent dan geen volgeling meer, maar een apostel of ook wel een ‘(uit)gezondene’. In het Hebreeuws een ‘shaliach‘.
 6. 28 Daarna zal het geschieden
  dat Ik Mijn Geest zal uitstorten op alle vlees:
  uw zonen en uw dochters zullen profeteren,
  uw ouderen zullen dromen dromen,
  uw jongemannen zullen visioenen zien.
  29 Ja, zelfs op de dienaren en op de dienaressen
  zal Ik in die dagen Mijn Geest uitstorten.
  30 Ik zal wondertekenen geven aan de hemel en op de aarde:
  bloed en vuur en rookzuilen.
  31 De zon zal veranderd worden in duisternis
  en de maan in bloed,
  voor die dag van de HEERE komt,
  die grote en ontzagwekkende.

  Joël 2:28-31 (HSV)
 7. 8 Ik stel mij de HEERE voortdurend voor ogen;
  omdat Hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet.
  9 Daarom is mijn hart verblijd en mijn eer verheugt zich,
  ook zal mijn lichaam veilig wonen.
  10 Want U zult mijn ziel in het graf niet verlaten,
  U laat niet toe dat Uw Heilige ontbinding ziet.
  11 U maakt mij het pad ten leven bekend;
  overvloed van blijdschap is bij Uw aangezicht,
  lieflijkheden zijn in Uw rechterhand, voor altijd.

  Psalms 16:8-11 (HSV)
 8. 41 Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt; en ongeveer drieduizend zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd.

  Handelingen 2:41 (HSV)
 9. https://en.wikipedia.org/wiki/Mikveh
 10. Voor meer inzicht over de verschillende mikva’s rondom de tempelberg kun je deze video bekijken.
 11. 3 Jezus antwoordde en zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien.

  Johannes 3:3 (HSV)
 12. Strongs G0911
 13. Strongs G0907
 14. 26 Jezus antwoordde: Die is het aan wie Ik het stuk brood zal geven, nadat Ik het ingedoopt heb.

  Johannes 13:26 (HSV)
 15. https://nl.wikipedia.org/wiki/Nicander
 16. De vergelijking met de augurk vind je terug in verschillende studiebijbels. Eén voorbeeld vind je hier.

2 reacties

Geef een reactie