Ga mee met de Studiereis Jeruzalem 2024!

Wil jij studies beleven op de historische locaties, ontdekken wat het Israël uit de bijbel heeft te maken met het land van nu én persoonlijk groeien in relatie met de God van Israël?

Yom Kippur, herstellen van je relatie

Woensdagavond begint het vaak voor ons onbekende Yom Kippur, ookwel ‘Grote Verzoendag’. Het is een feest die ontzettend relevant blijkt voor ons als christenen.
In dit artikel kun je ontdekken hoe Jezus de deur naar de Vader heeft opengezet, maar jijzélf over de drempel mag stappen!

Het tweede najaarsfeest is Yom Kippur, Dag van de Verzoening. Of eigenlijk Yom HaKippurrim, Dag van de Verzoeningen. Meervoud dus…

Wij kennen het als de Grote Verzoendag. In Leviticus 23 lezen we dat het een eeuwige verordening is en dat het moet worden gehouden op de tiende dag van de zevende maand.

Dit is de enige dag in het jaar waarop de Hogepriester het Heilige der Heiligen in mocht gaan, de plaats waar in de eerste tempel, de Ark van het verbond stond.

Vol verwachting?

Wil je meer weten over de Bijbelse najaarsfeesten? Kijk dan hier bij de studieserie die ik vorig jaar hierover heb gepubliceerd.

Voetnoten

 1. Strongs h3725
 2. Strongs h3722
 3. Het volk krijgt een aantal richtlijnen. En we kunnen lezen dat God het heel nauw neemt met die voorschriften voor het volk:

  1. De Israëlieten moeten op die dag een heilige samenroeping hebben (Leviticus 23:7; Numeri 29:7).
  2. Ze moeten zich verootmoedigen (Leviticus 23:27; Numeri 29:7).
  3. Wie zich niet verootmoedigt, moet van zijn volksgenoten worden afgesneden. (Leviticus 23:29)
  4. Het is een rustdag (Leviticus 23:8), waarop ze zich moeten onthouden van de dagelijkse arbeid (Numeri 29:7).
  5. Wie enig werk verricht, zal door God worden vernietigd (Leviticus 23:30).

  Het hele volk is dus op de achtergrond aanwezig, wanneer de Hogepriester zijn voorschriften volgt voor de dag. Je ziet dat deze dag een gezamenlijk gedragen doel heeft, waarin ieder zijn eigen plek inneemt.

 4. 17 Daarom moest Hij in alles aan Zijn broeders gelijk worden, opdat Hij een barmhartig en een getrouw Hogepriester zou zijn in de dingen die God betreffen, om de zonden van het volk te verzoenen.

  Hebreeën 2:17 (HSV)

  14 Nu wij dan een grote Hogepriester hebben, Die de hemelen is doorgegaan [naartoe is gegaan, binnengegaan], namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden.

  Hebreeën 4:14 (HSV)

Geef een reactie