Ga mee met de Studiereis Jeruzalem 2024!

Wil jij studies beleven op de historische locaties, ontdekken wat het Israël uit de bijbel heeft te maken met het land van nu én persoonlijk groeien in relatie met de God van Israël?

Ontmoeting op de wolken

De opname. Veel, vaak vooral westerse, christenen geloven dat we vlak voor dit grootse moment staan. Jezus die terugkomt op de wolken om de gelovigen op te halen voor een beschermde periode in de hemel, zodat de grote verdrukking als een woeste wind kan waaien over de aarde…

‘Harpazo’

Eén van de veel gebruikte verzen die wordt gebruikt om deze visie te onderbouwen, zijn de regels die Paulus schrijft aan de Thessalonicenzen:

16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan.
17 Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.

1 Thessalonicenzen 4:16-17 (HSV)

Paulus schrijft hier helemaal niet over een opname.

Vaak lezen we hierin terug hoe de gelovigen worden ‘opgenomen’ uit onze wereld. Maar Paulus schrijft hier helemaal niet over een opname, maar geeft duidelijke details over de dingen die op de aarde gaan gebeuren bij de terugkomst van Jezus, onze Messias.

Voetnoten

 1. In het artikel ‘Opname gestart?‘ leg ik uit hoe ‘parousia’ (Strongs G3952) niet alleen iets vertelt over de komst van Jezus, maar vooral ook over de aanwezigheid van Jezus.
 2. Strongs G0726
 3. Voor een uitgebreide uitleg over dit woord, kun je bijvoorbeeld hier kijken.
 4. Strongs G3507
 5. De HEERE riep Mozes naar de top van de berg en Mozes klom naar boven.

  Exodus 19:20 (HSV)
 6. 25 Toen daalde Mozes af naar het volk en hij zei dit tegen hen.

  Exodus 19:25 (HSV)
 7. Over dit binnenhalen, het tegemoet gaan, van een koning, schrijf ik al eerder in het artikel ‘Opname gestart?‘.
 8. 1 Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest.

  Romeinen 8:1 (HSV)

Geef een reactie