Het Pinksterfeest op Horeb

Gods openbaring op Sinaï wordt al eeuwenlang door de joden verbonden aan het Wekenfeest. God legt hiermee een fundament voor het latere Pinksterfeest, wat niets anders is dat datzelfde Wekenfeest.

Inhoud

Exodus 19

Wanneer we willen kijken naar dat fundament, moeten we terug naar Exodus 19, het moment dat God zich openbaart aan het volk Israël.

Ik geloof dat de manier van het openbaren van God aan het volk Israël, zóveel overeenkomsten heeft met het openbaren van de Heilige Geest op het Pinksterfeest, dat het niet anders kan dat God een niet te verbreken verbinding wil leggen tussen deze twee gebeurtenissen.

Laten we eerst kijken naar wat er staat in Exodus 19.

Voetnoten

  1. Strongs H6963
  2. https://nl.wikipedia.org/wiki/Targoem
  3. https://nl.wikipedia.org/wiki/Midrasj
  4. https://www.sefaria.org/Shemot_Rabbah.5.9?ven=Sefaria_Community_Translation&vhe=Midrash_Rabbah_–_TE&lang=bi&with=all&lang2=en

Geef een reactie