Ga mee met de Studiereis Jeruzalem 2024!

Wil jij studies beleven op de historische locaties, ontdekken wat het Israël uit de bijbel heeft te maken met het land van nu én persoonlijk groeien in relatie met de God van Israël?

Samaritaanse vrouw bij de put

De witte velden van Samaria

In Johannes 4 lezen we een prachtige ontmoeting die Jezus heeft: de ontmoeting met de Samaritaanse vrouw bij de put, bij de bron van Jacob.

Afbeelding: de Samaritaanse vrouw bij de put (Lumo Project)

Dit is de meest uitgebreide beschrijving van Johannes van een ontmoeting die Jezus heeft. Waarom? Waarom juist deze vrouw, een vrouw met wie Jezus helemaal niet mág spreken?

In deze studie gaan we op zoek naar de diepere lagen en zien we het groeiende besef bij de vrouw dat ze met de Messias spreekt. Én we krijgen antwoord op de vraag waarom deze Samaritaanse vrouw zo’n groot voorbeeld voor ons allemaal is.

Van Nablus tot Ninevé

De Samaritanen van nu

Wil je meer weten over de nog ongeveer 700 overgebleven Samaritanen? In de NPO-serie ‘Van Nablus naar Ninevé’ gaat presentator Kefah Allush in 2018 naar de huidige Samaritanen op de Westelijke Jordaanoever.

Geef een reactie