Terug met Abram

In Genesis 11 lezen we het verhaal van Abrams reis naar het land Kanaän. Maar waarom moest juist Abram gaan? En, waarom helemaal naar Kanaän?

In Genesis 11 lezen we het verhaal van Abrams reis naar het land Kanaän.

Abram vertrekt met zijn hele familie uit Ur en komt aan in Haran. Daar blijft een groot deel van de familie achter. Abram neemt naast zijn eigen gezin ook zijn neef Lot en zijn gezin mee voor het laatste deel van de reis: van Haran naar Kanaän.

Maar als we dit zo lezen komen er zomaar allemaal vragen uit de tekst:

  • Afkomst
    Waarom een nakomeling van Sem? Kon er geen nakomeling van Kanaän (de zoon van Cham) kind van de belofte worden? Dit zou ‘recht’ doen aan hoe de volken toen woonden.
  • Geografie
    En waarom het gebied van Kanaän? Was er geen plek in Ur of Haran? Was dat er wel in Kanaän? Of had het met afgoderij te maken?

In deze studie gaan we dieper in op deze vragen.

Geef een reactie