Ga mee met de Studiereis Jeruzalem 2024!

Wil jij studies beleven op de historische locaties, ontdekken wat het Israël uit de bijbel heeft te maken met het land van nu én persoonlijk groeien in relatie met de God van Israël?

Studiereis Israël 2020

Eind februari hebben we een prachtige studiereis gemaakt om de context en cultuur van de bijbel meer te gaan begrijpen.

Eind februari hebben we met een aantal mannen een prachtige studiereis door Israël gemaakt, met als doel om de context en cultuur van de bijbel meer te gaan begrijpen vanuit de plaatsen waar het allemaal gebeurd is. Maar ook om kennis te maken met Gods doorgaande plan met Israël.

We hebben mogen ontdekken wat het belang van Jeruzalem in het plan van God, al vanaf het begin tot aan het eind. En daarbij in het bijzonder de locatie van de tempelberg, de berg Moria.

In de daaropvolgende dagen hebben we de opgravingen van de stad van David bezocht, door de tunnels van Hizkia gelopen en meer geleerd over de gebruiken in de tweede tempel.

In het zuiden hebben we kennisgemaakt met Masada, de ruïnes van het door Herodes gebouwde fort, en met de Dode Zee. Uiteraard hebben we even gedreven… 😉

Verder hebben we meer geleerd over waarom Jezus over het meer van Galilea loopt, wat de impact daarvan is op het discipelschap en waarom dat voor ons nog steeds zo belangrijk is.

In het Gehinnomdal hebben we stilgestaan bij de val en het herstel van het volk Israël en zijn we tot besef gekomen dat dit volk vandaag de dag nog steeds Gods oogappel is.

Op de laatste dag hebben we elkaar in gebed mogen bemoedigen in de Graftuin, nadat we een studie over de laatste uren van Jezus hebben gehoord en samen het avondmaal hebben gevierd.

Geef een reactie