Ga mee met de Studiereis Jeruzalem 2024!

Wil jij studies beleven op de historische locaties, ontdekken wat het Israël uit de bijbel heeft te maken met het land van nu én persoonlijk groeien in relatie met de God van Israël?

Zuiver of zuurdesem?

Gelijk na de dag van Pesach, dus op de vijftiende Nisan, begint het feest van de Ongezuurde Broden. Ongezuurde Broden is een vertaling van het Hebreeuwse woord Matsot. Het feest sluit naadloos aan bij het vorige feest, Pesach, en begint dus op de vijftiende Nisan.

Eigenlijk kun je Pesach en Ongezuurde Broden niet los van elkaar zien en wordt het vaak als een soort dubbelfeest gezien. Het feest duurt zeven dagen en eindigt op de eenentwintigste Nisan.

Ongezuurde Broden zijn broden waaraan geen zuurdesem is toegevoegd. Platte broden waarvan het deeg niet is gerezen.

Maar wat is de betekenis van dit feest? En waaraan kun je zien dat dit zo profetisch vooruit wijst naar Jezus?

In deze studie gaan we zien wat dit feest voor ons betekent!

Studieserie ‘Volbrachte voorjaarsfeesten’

Deze studie maakt deel uit van een serie van vier studies over de voorjaarsfeesten. Wil je de hele serie in één keer zien? Ga dan snel naar de studieserie over de ‘Volbrachte voorjaarsfeesten’.

Schema Pesachweek

In de video verwijs ik naar het schema van de voorbereidingen op Pesach tot en met het Eerstelingenfeest. Deze kun je hier vinden.

Geef een reactie