Welke Jezus kies jij?

Pilatus zet Jezus, zoon van de levende God, tegenover de rebel Barabbas.
Welke diepere laag kunnen we ontdekken in Mattheus 27?

Mattheus 27:15-18 (HSV)
15 Nu had de stadhouder de gewoonte, op het feest voor de menigte een gevangene los te laten, wie zij ook maar wilden.
16 Ze hadden toen een beruchte gevangene, die Barabbas heette.
17 Toen zij dan bijeenwaren, zei Pilatus tegen hen: Wie wilt u dat ik voor u zal loslaten, Barabbas of Jezus, Die Christus genoemd wordt?
18 Want hij wist dat zij Hem uit afgunst overgeleverd hadden.

Pilatus staat daar en zet Jezus tegenover een opstandeling, een misdadiger, een moordenaar. Pilatus zet Jezus, zoon van de levende God, tegenover de rebel Barabbas.

Welke diepere laag kunnen we ontdekken in Mattheus 27?

Wil je meer informatie over de vertaalnotities van Jezus Barabbas waar ik het in de video over heb? Kijk dan snel op de volgende pagina!

Geef een reactie