Uitleg woorden

Seder = Volgorde
Haggada = Vertelling

De vier bekers

5 Zeg daarom tegen de Israëlieten: Ik ben de HEERE. Ik zal u uitleiden van onder de dwangarbeid van de Egyptenaren. Ik zal u redden uit hun slavernij en u verlossen door een uitgestrekte arm en door zware strafgerichten.
6 Ik zal u tot Mijn volk aannemen en Ik zal u tot een God zijn. Dan zult u weten dat Ik de HEERE, uw God, ben, Die u uitleidt van onder de dwangarbeid van de Egyptenaren.

Exodus 6:5-7 (HSV)

Seder (volgorde)

Hieronder vind je de volgorde van de maaltijd én de onderdelen van de sederschotel en de vier bekers wijn.

1. Kaddeesh (Zegenen van de wijn)

Beker van de heiliging (Ik zal jullie uitleiden)

2. Oerachats (Handwassing)

3. Karpas (Peterselie)

Karpas (Peterselie)

4. Yachats matsa (Middelste matse)

5. Maggid (Vertellen verhaal uittocht)

  • Zróa (lamsbot)
  • Beetsa (ei)
  • Beker van de plagen (Ik zal jullie redden)

6. Rachatsa (Handwassing)

7. Motzi matsa (Zegen over de matse)

8. Matsa (Matse)

9. Maror (Bittere kruiden)

Maror (Bittere kruiden)

10. Korech (Matse met chazèrèt en charósèt)

  • Chazèrèt (Bittere kruiden)
  • Charósèt (Vruchtenmengsel)

11. Shulchan orech (Hoofdmaaltijd)

12. Tzafun (Verborgen Afikoman)

13. Barech (Zegen)

Beker van de dankzegging (Ik zal jullie verlossen)

14. Hallel (De lofzang)

Beker van de lofprijzing (Ik zal jullie aannemen)

15. Nirtzah (Slot)

Berachot (Dankzeggingen)

Dankzegging bij de kaarsen

Ata Adonai Eloheenoe Melech ha-OlamAsjer kidsjanoe ba mitswotav vè tsivanoe lehadliek neer sjel jom toov.

Gezegend zijt Gij HERE onze God, Eeuwige Koning die ons geheiligd heeft door Zijn geboden en ons heeft bevolen om het licht van de feestdag te ontsteken.

Sjehechejanoe

Baroech Ata Adonai Eloheenoe Melech haOlam Sjè hèchejanoe vè kiejemanoe vè hikijanoe la zman hazè.

Gezegend zijt Gij HERE onze God, Eeuwige Koning der wereld, die ons het leven hebt geschonken, en ons in leven hebt gehouden en ons dit moment hebt laten beleven, Amen.

Dankzegging bij de wijn

Baroech Ata Adonai Eloheenoe Melech haOlam, Boree prie ha kaffen.

Gezegend zijt Gij HERE onze God, Eeuwige Koning, Schepper van de vrucht van de wijnstok.

Dankzegging bij de Karpas

Baroech Ata Adonai Eloheenoe Melech haOlam, Boree prie ha adama.

Gezegend zijt Gij HERE onze God, Eeuwige Koning, Schepper van de vrucht van der aarde.

Dankzegging bij de Matsot

Baroech Ata Adonai Eloheenoe Melech haOlam, Ha Motsie lèchem mien ha-Arets.

Gezegend zijt Gij HERE onze God, Eeuwige Koning, die het brood uit de aarde doet voortkomen.

Baroech Ata Adonai Eloheenoe Melech haOlam Asjer kidsjanoe ba mitswotav vè tsivanoe al achilat matsa.

Gezegend zijt Gij HERE onze God, Eeuwige Koning die ons geheiligd heeft door Zijn geboden en ons heeft bevolen om matses te eten.

Dankzegging bij de handwassing

Baroech Ata Adonai Eloheenoe Melech haOlam Asjer kidsjanoe ba mitswotav vè tsivanoe netielat jadajiem.

Gezegend zijt Gij HERE onze God, Eeuwige Koning die ons geheiligd heeft door Zijn geboden en heeft bevolen om de handen te wassen.

Dankzegging bij de Maror

Baroech Ata Adonai Eloheenoe Melech haOlam Asjer kidsjanoe ba mitswotav vè tsivanoe al achilat maror.

Gezegend zijt Gij HERE onze God, Eeuwige Koning die ons geheiligd heeft door Zijn geboden en heeft bevolen om de Maror te eten.

Dankzegging bij de Maaltijd

Baroech Ata Adonai Eloheenoe Melech haOlam, Boré Miné Mezonot.

Gezegend zijt Gij HERE onze God, Eeuwige Koning, Schepper van de verschillende spijzen.

Vreugdewens bij de afsluiting

Lesjanah Haba’ah Biroesjalajiem

Volgend jaar in Jeruzalem!