Stilstaan bij kerst lost niets op

Middenin de donkerte van deze wereld komen de kerken in deze dagen met de oplossing van het Kind Jezus in de kribbe. Maar is het zo makkelijk?
Over die vraag mocht ik kerstavond 24 december spreken in de kerstavonddienst van de Vechtstroom.

Audio-opname

Welkom in mijn duisternis

​​1 Van alle in het wild levende dieren die God, de HEER, gemaakt had, was de slang het sluwst. Dit dier vroeg aan de vrouw: ‘Is het waar dat God gezegd heeft dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten?’
2 ‘We mogen de vruchten van alle bomen eten,’ antwoordde de vrouw,
3
‘behalve die van de boom in het midden van de tuin. God heeft ons verboden van de vruchten van die boom te eten of ze zelfs maar aan te raken; doen we dat toch, dan zullen we sterven.’
4 ‘Jullie zullen helemaal niet sterven,’ zei de slang.
5
‘Integendeel, God weet dat jullie de ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet, dat jullie dan als goden zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad.’
6 De vrouw keek naar de boom. Zijn vruchten zagen er heerlijk uit, ze waren een lust voor het oog, en ze vond het aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid zou schenken. Ze plukte een paar vruchten en at ervan. Ze gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en ook hij at ervan.
7
Toen gingen hun beiden de ogen open en merkten ze dat ze naakt waren.

Genesis 3:1-7 (NBV)

Welkom in mijn duisternis. Het is of de slang dit sist nadat de mens heeft geplukt van die ene boom waarvan ze beter niet kunnen eten.

Welkom in mijn duisternis.

Welkom in mijn duisternis. Een duisternis van grootse wereldwijde donkerte, waar niemand grip op lijkt te hebben. Op het wereldtoneel spelen de hoofdrolspelers met kaarten van oorlogen, pandemieën of economisch verval. Een duisternis waarin niemand oog lijkt te hebben voor de figuranten van ditzelfde toneel. Mensen zoals jij en ik, overal vandaan.

Welkom in mijn duisternis. Een duisternis waarin we in het drijfzand van de welvaart leven, niet wetend waarin we worden opgezogen. Ziekten als gevolg van diezelfde welvaart. Een schepping die wordt uitgeput.

Een duisternis van miskramen, van verslaving, van leugen, van kapotte relaties, van diepe eenzaamheid. Een duisternis waarin alles, maar dan ook alles, kapot gaat.

Welkom in mijn duisternis. Door één hap stappen wij mensen uit het licht, de duisternis in. Door één hap laten wij mensen zien waar wij ons geluk van verwachten. Alsof we zeggen “Wij hebben dat licht niet nodig. Zonder licht vinden wij de weg ook wel.”

Elke mens die geboren wordt, wordt geboren in die wereld van duisternis. En al eeuwenlang lijkt de slotconclusie van elke mens die sterft dat die duisternis, die dood, het laatste woord heeft.

Welkom in mijn duisternis. De slang sist triomfantelijk. Alles en iedereen leeft op zijn terrein van de duistere dood. Ver weg roept de stem van God nog in de tuin: “Adam, mens, waar ben je? Ik ben je kwijt!”

Het kind in de kribbe

Vanavond vieren we dat zo’n tweeduizend jaar geleden middenin die duisternis een Kind wordt geboren. Een Kind in de kribbe. De Zoon van God. Al eeuwen ervoor roept een profeet al dat Hij zal komen.

1 Het volk dat in duisternis wandelt,
zal een groot licht zien.
Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood,
over hen zal een licht schijnen.

Jesaja 9:1 (HSV)

Jesaja roept over het land uit dat God de mensen niet is vergeten. Maar wie is dit Kind? En waarom komt Hij?

Zo klein. Zo kwetsbaar. Zo naakt. Moet Hij het licht brengen?? God in de gedaante van een mens?

En als ik om mij heen kijk in deze weken dan zie ik hoe mensen hunkeren naar dat licht in de deze donkere dagen voor Kerst

Misschien ben jij hier en ervaar je iets in je eigen leven van die duisternis. Herken je de duisternis op het grote niveau van deze wereld. Of herken je persoonlijke duisternis in je leven door iets wat je afgelopen jaar hebt meegemaakt, waar je nog middenin zit of wat staat te gebeuren.

Stilstaan bij de kribbe is nog geen vaarwel tegen de duisternis.

Misschien leef jij al jarenlang in de duisternis van de nacht en zie je uit naar een klein straaltje licht wat al iets van de duisternis laat vervagen.

En dan staan we hier bij de kribbe. Maar alleen stilstaan bij de kribbe, bij de komst van het licht, is nog geen vaarwel tegen de duisternis. En toch kijken we vaak zo naar kerst. Spreken we over liefde. Over vrede. Over rust.

Het kerstbestand

Ik denk dat ik op de middelbare school zat, toen ik voor het eerst hoorde over het kerstbestand in de Eerste Wereldoorlog.

Op 7 december 1914 roept de net aangetreden paus op tot een staakt-het-vuren tijdens kerst. Duitsland gaat al snel akkoord, maar de geallieerden zien niets in het plan. Tot er op kerstavond door Duitse soldaten kerstbomen worden opgetuigd. Honderden kerstbomen met kaarsjes sieren die avond de anders zo donkere loopgraven. De oplichtende bomen wekken de nieuwsgierigheid van de Britse soldaten, maar het wantrouwen houdt nog aan.

Wat volgt is een chocoladetaart met Duitse brief die terecht komt in de Britse loopgraven. De Duitsers vragen om een korte vrede om het kerstfeest te vieren. De Britten gaan akkoord en sturen tabak terug om hun goede wil te laten zien.

Om precies half acht beginnen de Duitsers kerstliederen te zingen. Nadat elk lied is afgelopen applaudisseren zowel de Duitsers als de Britten. Hierna volgt samen zingen, het over en weer roepen van boodschappen en zelfs ontmoetingen in het tussenliggende niemandsland. Blijkbaar is dit wat kerst doet.

Vanavond stilstaan bij kerst is niet genoeg.

In sommige gevallen duurt de vrede tot Nieuwjaarsdag, maar op de meeste plaatsen is dat Eerste Kerstdag. De mannen zoeken hun loopgraven weer op. De oorlog ging door. Welkom in mijn duisternis.

Stilstaan bij kerst lost niets op. Is niet genoeg.

Vanavond stilstaan bij kerst is niet genoeg.

Jezus als Licht in de wereld

Het kind in de kribbe groeit op tot de dertigjarige Jezus. En direct is daar diezelfde slang die Jezus in de woestijn wil verleiden om te buigen voor hem.

1 Toen werd Jezus door de Geest weggeleid naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel.
2 En nadat Hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, kreeg Hij ten slotte honger.

Mattheus 4:1-2 (HSV)

Na veertig dagen alleen zijn, middenin de honger, op het zwakste moment, komt daar diezelfde slang. Tot drie keer toe probeert hij Jezus te verleiden om hem te dienen.

En Jezus heeft al twee keer een verleiding afgeslagen, wanneer de slang zijn troefkaart speelt:

8 Opnieuw nam de duivel Hem mee, nu naar een zeer hoge berg, en hij liet Hem al de koninkrijken van de wereld zien, met hun heerlijkheid,
9 en zei tegen Hem: Dit alles zal ik U geven, als U knielt en mij aanbidt.

Mattheus 4:8-9 (HSV)

Middenin de zwakte biedt de slang Jezus een makkelijkere weg aan. Jij komt toch voor de hele wereld? Joh, je hoeft maar één keer te knielen voor mij en ik geef het je állemaal…

10 Toen zei Jezus tegen hem: Ga weg, satan, want er staat geschreven: De Heere, uw God, zult u aanbidden en Hem alleen dienen.
11 Toen liet de duivel Hem gaan; en zie, engelen kwamen en dienden Hem.

Mattheus 4:10-11 (HSV)

Jezus is vervult met de Heilige Geest, sterk en onaantastbaar. Zo’n drie jaar lang vertelt Hij over het Koninkrijk van Zijn Vader. Laat Hij als het ware de schemering zien van het licht van dit Goddelijke Koninkrijk dat al langzaamaan doorbreekt in de duisternis. Legt Hij mensen de handen op, geneest de zieken, drijft demonen uit en laat mensen opstaan uit de dood.

Jezus brengt licht in de duisternis van de mensen. En vanavond is dat niet anders. Jezus wil licht brengen in jouw duisternis.

‘Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.’

Johannes 8:12 (NBV)

Het kruis

Maar alleen maar als Licht aanwézig zijn in de duisternis, breekt nog steeds niet de macht van diezelfde duisternis. Jezus moet nog naar het diepste punt ooit om de duisternis te kunnen breken: het kruis.

45 En vanaf het zesde uur kwam er duisternis over heel de aarde, tot het negende uur toe.
46 Ongeveer op het negende uur riep Jezus met een luide stem: Eli, Eli, lama sabachtani? Dat betekent: Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?
(…)
50
Jezus riep nogmaals met luide stem en gaf de geest.

Mattheus 27:45-50 (HSV)

Terwijl Jezus aan het kruis hangt, ligt er drie uur lang een diepe duisternis over de hele wereld. Een letterlijk godverlaten zwart gat waar Jezus doorheen gaat voordat Hij sterft. Het meest krachtige wapen van de duisternis, de dood, lijkt opnieuw het laatste woord te hebben. De macht van de duisternis lijkt te sterk.

Maar juist daar aan het kruis is de macht van de duisternis gebroken.

Maar juist daar aan het kruis is de macht van de duisternis gebroken. Jezus moet die duisternis in, om ons eruit te kunnen halen. Glorieus staat hij drie dagen later op die zondagochtend op uit de dood. Alles overwonnen, alles verslagen, elke duisternis gebroken. De eeuwigheid is niet meer duister, maar licht.

De weg naar de Vader is opnieuw geopend. Welkom in Mijn wereld, welkom in Mijn hand, welkom in Mijn licht!

5 Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.

Johannes 1:5 (NBV)

En jij?

Soms is het ontzettend donker in ons leven. Zie je alleen maar duisternis om je heen. Zijn er dingen in je leven waarvan je weet dat je licht nodig hebt.

Als jij hier vanavond bent. Misschien voor het eerst in een kerk. Of misschien kom je er vaker of zelfs wekelijks.

Vanavond wil ik je bemoedigen: zoals Jezus die ene kerstnacht op aarde komt, zo wil Hij ook in jouw leven komen.

Ben je klaar voor Hem?

Ben je klaar voor Hem? Dan wil ik je vragen: wanneer je vanavond vastgrijpt aan deze kribbe, aan de nieuwgeboren Koning, grijp dan ook vast aan het kruis!

Volg Jezus, wandel Zijn weg.

‘Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.’

Johannes 8:12 (NBV)

God wil nooit meer hoeven roepen “Waar ben je?” Hij heet je welkom. Welkom in Zijn licht.

2 reacties

Dankjewel Thijs voor het toesturen van je Woord van gisteravond. Het trof ons hoe van Kerst naar Pasen werd gewezen. Knap gedaan vonden wij! Prachtige dienst met diepgang in eenvoud uitgebeeld. Gezegende Kerst voor jou en Gea en gezin.
Hans en Anja

Geef een antwoord