Parasha ‘Kórach’

De aarde opent zich en Korach, Dathan en Abiram worden opgeslokt in het woestijnzand.
Wat zegt deze geschiedenis ons over bijbels leiderschap? En welke leiders volgen wij in ons eigen leven?

Op 12 juni mocht ik voorgaan bij de Messiaanse gemeente ‘Makor Chajiem‘ in Sneek over de Parasha Kórach1.

Samen met de bijbehorende verdere schriftgedeeltes, vertelt deze geschiedenis een heftig verhaal over onbijbels leiderschap.

Luister de preek

Schriftlezingen

In onderstaand overzicht vind je de bijbehorende schriftlezingen die worden gebruikt in de preek.

Parasha (tekstgedeelte Thora)Numeri 16:1-7
Numeri 16:28-33
Haftarah (tekstgedeelte Profeten)1 Samuel 12:1-7
1 Samuel 12:13-22
Brit Chadashah (tekstgedeelte Nieuwe Testament)Handelingen 5:1-11

Voetnoten

  1. Een Parasha of Sidra is een gedeelte van de Thora, de eerste vijf bijbelboeken. De Parasha is één van de wekelijkse portie bijbellezingen uit de Thora.

    In het orthodox jodendom wordt door een aangewezen persoon door het jaar heen op elke sabbat een Parasha gelezen. De vijf boeken van Mozes waaruit de Thora bestaat zijn daarvoor in 54 Parasha’s verdeeld.

    Bron: Wikipedia

Geef een reactie