Komt Jezus terug met Rosh Hashana?

Aanstaande maandagavond, 6 september, start Rosh Hashana. De joden vieren dan nieuwjaarsdag op een dag die wij ook wel kennen als het bazuinenfeest.

Dit feest heeft iets mysterieus over zich. Nergens in de bijbel staat dat dit feest Rosh Hashana heet of als nieuwjaar gevierd moet worden. En waarom denken zoveel christenen dat dit met Jezus’ wederkomst te maken heeft?

Inhoud

Yom Teruah

Dit vijfde Bijbelse feest in de jaarlijkse cyclus van zeven feesten, wordt voor het eerst ingesteld in Leviticus 23.

24 Spreek tot de Israëlieten en zeg: In de zevende maand, op de eerste dag van de maand, moet u een rustdag houden, een gedenkdag aangekondigd door bazuingeschal, een heilige samenkomst.

Leviticus 23:24 (HSV)

Vol verwachting?

Wil je meer weten over de Bijbelse najaarsfeesten? Kijk dan hier bij de studieserie die ik vorig jaar hierover heb gepubliceerd.

Voetnoten

 1. 24 ‘Zeg tegen de Israëlieten: “De eerste dag van de zevende maand moeten de hoorns schallen. Het zal voor jullie een rustdag zijn, die je als heilige dag samen moet vieren.

  Leviticus 23:24 (NBV)
 2. Strong h8643
 3. Strongs h2146
 4. Strongs h7782
 5. 4 Blaas op de bazuin bij nieuwemaan,
  bij vollemaan, op onze feestdag.

  Psalm 81:4 (HSV)
 6. 34 Daar moet de priester Zadok met de profeet Nathan hem tot koning over Israël zalven. Vervolgens moet u op de bazuin blazen en zeggen: Leve koning Salomo!

  1 Koningen 1:34 (HSV)

  13 Toen haastten zij zich en ieder nam zijn mantel en legde die onder hem op de treden van de trap. Zij bliezen op de bazuin en zeiden: Jehu is koning geworden!

  2 Koningen 9:13 (HSV)

  6 met trompetten en bazuingeschal, juich voor het aangezicht van de Koning, de HEERE.

  Psalm 98:6 (HSV)
 7. 9 Dan moet u in de zevende maand, op de tiende dag van de maand, bazuingeschal laten klinken. Op de Verzoendag moet u de bazuin in heel uw land laten klinken.

  Leviticus 25:9 (HSV)
 8. 4 Blaas op de bazuin bij nieuwemaan,
  bij vollemaan, op onze feestdag.

  Psalm 81:4 (HSV)
 9. (HSV) 16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan.

  1 Thessalonicenzen 4:16 (HSV)
 10. 52 in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden.

  1 Korintiërs 15:52 (HSV)
 11. 7 Maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer die op de bazuin zal blazen, zal ook het geheimenis van God volbracht worden, zoals Hij aan Zijn dienstknechten, de profeten, verkondigd heeft.

  Openbaring 10:7 (HSV)

  15 En de zevende engel blies op de bazuin, en er klonken luide stemmen in de hemel, die zeiden: De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en van Zijn Christus geworden, en Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid.

  Openbaring 11:15 (HSV)
 12. 6 God vaart op onder gejuich,
  de HEERE vaart op onder bazuingeschal.
  7 Zing psalmen voor God, zing psalmen,
  zing psalmen voor onze Koning, zing psalmen,
  8 want God is Koning over heel de aarde;
  zing psalmen met een onderwijzing.

  Psalm 47:6-8 (HSV)

Geef een reactie