Het verdriet van Samuël

Samuël roept het volk op om te verzamelen in Gilgal en het koningschap te vernieuwen. Maar waar gaat dit eigenlijk over? En waarom is Saul hier alleen maar een figurant?

Afbeelding: The Bible (Miniseries)

In deze nieuwste studie gaan we ontdekken waarom God helemaal geen koning wil, maar ook wat dit gedeelte ons kan vertellen over de afgoderij in ons eigen leven.

Israël verlangt een koning

Samuël is oud geworden en zijn twee zonen nemen het als zijn opvolgers niet zo nauw met goed leiderschap1.

Dan vragen de oudsten om een koning, iets wat slecht valt bij Samuël, maar nog meer bij God.

Voetnoten

 1. 3 Maar zijn zonen gingen niet in zijn wegen; zij waren uit op winstbejag, namen geschenken aan en bogen het recht.

  1 Samuel 8:3 (HSV)
 2. Samuël betekent ‘Zijn naam is El’
 3. Strongs H2318
 4. Jozua 8:30-35
 5. Jozua 24:1-28
 6. Deuteronomium 29:1-29
 7. 1 Samuel 13:7-14
 8. 1 Samuel 15:10-26
 9. 1 Samuël 12:7-25
 10. https://nl.wiktionary.org/wiki/tesjoeva
 11. 43 Wanneer nu de onreine geest uit de mens weggegaan is, gaat hij door dorre plaatsen om rust te zoeken, maar hij vindt die niet.
  44 Dan zegt hij: Ik zal teruggaan naar mijn huis, waar ik uit weggegaan ben; en wanneer hij komt, vindt hij het leeg, geveegd en opgeruimd.
  45 Dan gaat hij weg en neemt zeven andere geesten met zich mee, die meer verdorven zijn dan hijzelf, en wanneer zij naar binnen gegaan zijn, gaan zij daar wonen; en het einde van die mens wordt erger dan het begin. Zo zal het ook met dit verdorven geslacht zijn.

  Mattheus 12:43-45 (HSV)

Geef een reactie