Het torenhoge teken van de kerstkribbe

“En dit zal voor u het teken zijn: u zult het Kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe.” (Lukas 2:12)

De overbekende tekst waarmee de herders de weg wordt gewezen naar de wieg van Jezus. Maar heb je je ooit afgevraagd wáárom dit voor de herders een téken zal zijn?

Afbeelding: Overblijfselen van een schaapstoren bij Bethlehem, circa 1934

In deze studie wil ik met jullie gaan kijken naar de plek van de geboorte en hoe de kribbe waarschijnlijk niet verwijst naar een stal, maar naar een plaats met profetische betekenis!

Inhoud

Inleiding

12 En dit zal voor u het teken zijn: u zult het Kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe.

Lukas 2:12 (HSV)

De overbekende tekst waarmee de herders de weg wordt gewezen naar de wieg van Jezus. Maar heb je je ooit afgevraagd wáárom dit voor de herders een téken zal zijn?

In deze studie wil ik met jullie gaan kijken naar de plek van de geboorte en hoe de kribbe waarschijnlijk niet verwijst naar een stal, maar naar een plaats met profetische betekenis!

Geen plaats in de herberg?

Ik kreeg een mooie reactie en vraag naar aanleiding van deze studie over de Migdal Eder. De vraag gaat in op de herberg die we teruglezen in het evangelie van Lukas: “Die toren was toch geen hok van de herbergier?” In dit artikel ga ik in hoe we dat zouden kunnen lezen…!

Voetnoten

 1. Strongs h4026
 2. Strongs h5739
 3. Strongs h7354
 4. Strongs h4029
 5. Ofel betekent heuvel
 6. https://nl.wikipedia.org/wiki/Targoem
 7. https://www.sefaria.org/Targum_Jonathan_on_Genesis.35.21?lang=bi
 8. 15 En het geschiedde, toen de engelen van hen weggegaan waren naar de hemel, dat de herders tegen elkaar zeiden: Laten wij dan naar Bethlehem gaan en dat woord zien dat er geschied is, dat de Heere ons bekendgemaakt heeft.

  Lukas 2:15 (HSV)
 9. https://www.sefaria.org/Mishnah_Shekalim.7.4?lang=bi
 10. 2 En zij was zwanger en schreeuwde het uit in barensnood en in haar pijn om te baren.

  Openbaring 12:2 (HSV)
 11. 34 En Simeon zegende hen en zei tegen Maria, Zijn moeder: Zie, dit Kind is bestemd tot val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat tegengesproken zal worden
  35 – ook door uw eigen ziel zal een zwaard gaan – opdat de overwegingen uit veel harten openbaar worden.

  Lukas 2:34-35 (HSV)
 12. 3 Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen,
  een Man van smarten, bekend met ziekte,
  en als iemand voor wie men het gezicht verbergt;
  Hij was veracht en wij hebben Hem niet geacht.

  Jesaja 53:3 (HSV)
 13. 19 De Heere dan is, nadat Hij tot hen gesproken had, opgenomen in de hemel en heeft Zich gezet aan de rechterhand van God,

  Markus 16:19 (HSV)
 14. 18 Een stem is in Rama gehoord, geklaag, gejammer en veel gekerm; Rachel huilde over haar kinderen, en wilde niet vertroost worden, omdat zij er niet meer zijn.

  Mattheus 2:18 (HSV)

  Deze tekst verwijst weer naar de profetie uit Jeremia 31:15.

 15. 5 opdat de Israëlieten hun offers, die zij nu nog in het open veld brengen, naar de HEERE brengen, naar de ingang van de tent van ontmoeting, naar de priester, en ze als dankoffers aan de HEERE offeren.

  Leviticus 17:5 (HSV)

6 reacties

Bedankt Thijs! Duidelijke uitleg over die koppeling tussen het aloude kerstverhaal met de offerschapen. Ik had daar al eens over gehoord, maar nooit begrepen waar de onderbouwing was.

Geef een reactie