Ga mee met de Studiereis Jeruzalem 2024!

Wil jij studies beleven op de historische locaties, ontdekken wat het Israël uit de bijbel heeft te maken met het land van nu én persoonlijk groeien in relatie met de God van Israël?

Ellende van de kalender?

Vrijdagavond 1 april start het nieuwe Bijbelse jaar met de maand Nisan. Tenminste, dat lijken alle Hebreeuwse kalenders te vertellen. Maar kijken we wel naar de juiste kalender?
In dit artikel lees je voor welke drie dingen je je ogen open moet houden, als je een echt Bijbels nieuwjaar wilt vieren!

Vlak voor de uittocht verklapt God aan Mozes wanneer vanaf dat moment het Bijbelse jaar begint:

1 De HEERE zei tegen Mozes en tegen Aäron in het land Egypte:
2 Deze maand zal voor u het begin van de maanden zijn. Hij zal voor u de eerste zijn van de maanden van het jaar.

Exodus 12:1-2 (HSV)

God geeft duidelijk aan dat de maand van vertrek uit Egypte de start van het Bijbelse jaar zal zijn. Niet veel later, in hoofdstuk 13, kunnen we teruglezen om welke maand het gaat:

Voetnoten

 1. 14 En God zei: Laten er lichten zijn aan het hemelgewelf om scheiding te maken tussen de dag en de nacht; en laten zij zijn tot tekenen, en tot aanduiding van vaste tijden en van dagen en jaren!

  Genesis 1:14 (HSV)
 2. https://nl.wikipedia.org/wiki/Lentepunt
 3. https://nl.wikipedia.org/wiki/Herfstpunt
 4. Strong H8666
 5. Er zijn nog veel meer Bijbelteksten met deze ‘tesuba’! Klik hier om ze te bekijken!
 6. Strongs H8622
 7. De HSV vertaalt hier met ‘jaarwisseling’, terwijl we nu juist weten dat het jaar nog niet aan het einde is.

  22 Ook moet u voor uzelf het Wekenfeest houden, dat is het feest bij de eerste vruchten van de tarweoogst; en ook het Feest van de inzameling, bij de jaarwisseling.

  Exodus 34:22 (HSV)
 8. Zie ook ‘Equinox gerelateerde bouwwerken
 9. 7 In de eerste maand, dat is de maand Nisan, in het twaalfde jaar van koning Ahasveros, wierp men het ‘pur’, dat is het lot, in de tegenwoordigheid van Haman, van dag tot dag en van maand tot maand, tot de twaalfde maand, dat is de maand Adar.

  Esther 3:7 (HSV)
 10. Strongs H0024
 11. Strongs H0143
 12. https://nl.wikipedia.org/wiki/Lunisolaire_kalender
 13. De derde waarneming, hierover later meer!
 14. Soms nog meer dagen, wanneer de nieuwe maan nog niet wordt gezien.
 15. Strongs H2320
 16. Lees hiervoor het artikel ‘Wanneer zijn de voorjaarsfeesten in 2021?
 17. https://en.wikipedia.org/wiki/Hoshana_Rabbah
 18. https://en.wikipedia.org/wiki/Hebrew_calendar#Rosh_Hashanah_postponement_rules
 19. Zie ook de studies ‘Rondbazuinen op Yom Teruah‘ en ‘Komt Jezus terug met Rosh Hashana?‘.

Geef een reactie