De Bijbelboeken in de Tenach

Ons oude testament in de bijbel kent een boekenvolgorde die vooral chronologisch is opgebouwd.

De Hebreeuwse bijbel, de Tenach, kent een heel andere volgorde. Wel handig om te weten, wanneer Jezus het heeft over de ‘wet en de profeten’!

Hieronder vind je een overzicht van de indeling van de Tenach, die wij als Oude Testament kennen.

Je kunt het overzicht ook downloaden als PDF:

Thora (onderwijzing, 5 boeken)

BereshietGenesis
SjemotExodus
WajikraLeviticus
Bemidbar (Bamidbar)Numeri
DevariemDeuteronomium

Nebiim (profeten, 21 boeken)

Nebiim Rishonim (Vroege profeten, 6 boeken)

Jehosjoea‘Jozua
SjofetiemRichteren
Sjemoeël 11 Samuel
Sjemoeël 22 Samuel
Melachiem 11 Koningen
Melachiem 22 Koningen

Nebiim Acharonim (Grote profeten, 3 boeken)

Jesja‘jahoeJesaja
JirmejahoeJeremia
JechezkelEzechiël

Shneim Asar (Kleine profeten, 12 boeken)

Hosjea‘Hosea
JoëlJoël
AmosAmos
‘OvadjaObadja
JonaJona
MichaMicha
NachoemNahum
ChavakoekHabakuk
TsefanjaZefanja
ChaggaiHaggai
ZecharjaZacharia
Mal’achiMaleachi

Chetoebim (geschriften, 13 boeken)

Wijsheidsrollen (3 boeken)

TehiliemPsalmen
MisjleeSpreuken
IovJob

Meğillot (feestrollen, 5 boeken)

Sjier Hasjiriem (Lied der liederen)Hooglied
RoetRuth
EchaKlaagliederen
KoheletPrediker
EsterEsther

De feestrollen worden op verschillende feest- en gedenkdagen in de synagoge gelezen:

  1. Hooglied (Sjier Hasjiriem) op Pesach
  2. Ruth op Shavu’ot
  3. Klaagliederen (Echa) op Tisja b’Av
  4. Prediker (Kohelet) op Sukkot
  5. Esther op Poerim

Openbaring (5 boeken)

DaniëlDaniël
EzraEzra
NechemjaNehemia
Divree Hajamiem 1 (De woorden van de dagen)1 Kronieken
Divree Hajamiem 2 (De woorden van de dagen)2 Kronieken