Het Alefbet

Het Hebreeuwse alfabet kent 22 letters, met daarin alleen medeklinkers. Ook de getallen zijn verbonden aan deze medeklinkers.

De kleinste letter, de jod, lijkt op onze apostrof. Jezus zegt dat je nog geen jod of tittel van de wet mag afdoen. Dat gaat dus echt om alle tekens in de bijbel!

Tittel & jota

De tittel (hebreeuws ‘tagin’) en de jota zijn de kleinste tekens die in het Hebreeuwse schrift voorkomen. Bij het overschrijven van de wet, de Thora, mag het kleinste teken niet vergeten worden.

De tittel is bekend door de uitspraak van Jezus in Mattheüs:

18 Want, voorwaar, Ik zeg u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één jota of één tittel van de Wet voorbijgaan, totdat het alles geschied is.

Mattheüs 5:18 (HSV)

De jod of jota is de kleinste Hebreeuwse letter. Een tittel is een kleine puntje of haaltje, waardoor sommige Hebreeuwse medeklinkers van elkaar worden onderscheiden. Zo kan de medeklinker ‘sjin’ afhankelijk van de plaats van de tittel zowel met sj als met s worden uitgesproken.

Alefbet

Hieronder vind je een overzicht van het Alefbet. Je kunt het overzicht ook downloaden als PDF.

Sluit-LetterNaamUitspraakGetalBetekenis
אAlef1Kop, stier
בBetb, v2Huis
גĞimelğ3Kameel
דDaletd4Deur
הh5Raam
וWawv6Haak
זZajienz7Wapen
חChetg8Kader, hek
טTett9Slang
יJoedi10Hand
ךכKafk, g20Handholte
לLamedl30Prikstok
םמMemm40Water
ןנNoenn50Vis, slang
סSamechs60Teken
עAjin70Oog, bron
ףפPep, f80Mond
ץצTsadits90Ratel, haak
קKoefk100Naald-oog
רResjr200Kop, begin
שSjins, sh300Tand
תTawt400Merkteken