Downloads

Wil je je verder verdiepen in de bijbel en haar historische context? Hieronder vind je een aantal bruikbare downloads die je kunnen helpen!

Boekenvolgorde in de Tenach

Ons oude testament in de bijbel kent een boekenvolgorde die vooral chronologisch is opgebouwd.

De Hebreeuwse bijbel, de Tenach, kent een heel andere volgorde. Wel handig om te weten, wanneer Jezus het heeft over de ‘wet en de profeten’!

Alefbet, het Hebreeuwse alfabet

Het Hebreeuwse alfabet kent 22 letters, met daarin alleen medeklinkers. Ook de getallen zijn verbonden aan deze medeklinkers.

De kleinste letter, de jod, lijkt op onze apostrof. Jezus zegt dat je nog geen jod of tittel van de wet mag afdoen. Dat gaat dus echt om alle tekens in de bijbel!

Hoe ziet de Bijbelse kalender er uit?

De joodse, Bijbelse kalender is een combinatie van een zonne- en maankalender, oftewel een een lunisolaire kalender.

Hierdoor loopt het Bijbelse jaar anders dan ons westerse jaar, die is gebaseerd op een zonnekalender.

Parashiot, de wekelijkse schriftlezingen

Elke zaterdag wordt in synagogen over de hele wereld een apart gedeelte van de Thora (een sidra genoemd) in het openbaar gelezen.

Op deze pagina vind je de 54 verschillende parashiot, een lezing voor elke week.