De bronnen van heil op het Loofhuttenfeest

Maandagavond begint Sukkot, het Loofhuttenfeest.
Het feest kijkt profetisch vooruit dat God onder ons zal wonen en Zijn Messiaanse Koninkrijk van gerechtigheid zal vestigen!

Afbeelding: My Jewish Learning

Inhoud

Inleiding

De bazuin heeft geklonken met het Bazuinenfeest. De Koning komt!

Als Hogepriester heeft Jezus ons verzoend met de Vader op Grote Verzoendag.

En dan… op de vijftiende avond in de zevende maand, wanneer de zon ondergaat, begint hét Feest… De cyclus van najaarsfeesten wordt voltooid. Zeven dagen lang Sukkot, het Loofhuttenfeest…

40 Op de eerste dag moet u voor uzelf vruchten van sierlijke bomen, takken van palmbomen, takken van loofbomen en van beekwilgen nemen, en u moet zich zeven dagen lang voor het aangezicht van de HEERE, uw God, verblijden.

Leviticus 23:40 (HSV)
Een straat in Jeruzalem tijdens het Loofhuttenfeest (Afbeelding: Temple Institute)

Vol verwachting?

Wil je meer weten over de Bijbelse najaarsfeesten? Kijk dan hier bij de studieserie die ik vorig jaar hierover heb gepubliceerd.

Voetnoten

 1. Numeri 29:12-32
 2. 3 En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn.

  Openbaring 21:3 (HSV)
 3. Psalm 113-118, zie ook https://nl.wikipedia.org/wiki/Halleel
 4. 6 Ik was mijn handen in onschuld; ik ga rondom Uw altaar, HEERE,

  Psalm 26:6 (HSV)
 5. 3 U zult met vreugde water scheppen
  uit de bronnen van het heil.

  Jesaja 12:3 (HSV)
 6. 15 En de zevende engel blies op de bazuin, en er klonken luide stemmen in de hemel, die zeiden: De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en van Zijn Christus geworden, en Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid.

  Openbaring 11:15 (HSV)
 7. 10 Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal Ik de Geest van de genade en van de gebeden uitstorten. Zij zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken hebben. Zij zullen over Hem rouw bedrijven, als met de rouwklacht over een enig kind; en zij zullen over Hem bitter klagen, zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene.

  Zacharia 12:10 (HSV)
 8. 16 Het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenvolken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor de Koning, de HEERE van de legermachten, en om het Loofhuttenfeest te vieren.

  Zachariah 14:16 (HSV)

Geef een reactie