Categorie: Video

Wettisch Wekenfeest?

Vijftig dagen na Eerstelingen wordt het Wekenfeest gevierd. Het vierde heilige feest en de laatste van de voorjaarsfeesten.
In dit Wekenfeest gaan we ontdekken hoe God ons helpt in het nieuwe leven te gaan wandelen.

Eervolle Eersteling

Het Eerstelingenfeest verwijst in alles naar de oogst van Jezus die kan starten na het beweegoffer van Zijn opgestane lichaam. Er ligt een geweldige belofte voor iedereen die bij Jezus hoort; ook zij zullen opstaan op de dag dat Hij terugkomt!